1ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
16/10/2021 - 17/10/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα
2ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
06/11/2021 - 07/11/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα
3ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
20/11/2021 - 21/11/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
4ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
11/12/2021 - 12/12/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
5ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
23/01/2022 - 23/01/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
6ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
20/02/2022 - 20/02/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
7ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
06/03/2022 - 06/03/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα