1ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
19/02/2022 - 19/02/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
2ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
20/02/2022 - 20/02/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
3ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
12/03/2022 - 12/03/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
4ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
13/03/2022 - 13/03/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
5ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
02/04/2022 - 02/04/2022
Προκήρυξη Oil Pattern
6ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
03/04/2022 - 03/04/2022
Προκήρυξη Oil Pattern
7ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
13/04/2022 - 13/04/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα