1ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
23/10/2021 - 24/10/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα
2ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
06/11/2021 - 07/11/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
3ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
21/11/2021 - 21/11/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
4ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
12/12/2021 - 12/12/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
5ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
22/12/2021 - 22/12/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
6ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
19/02/2022 - 19/02/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
7ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
05/03/2022 - 05/03/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα