1ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
16/10/2021 - 24/10/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
2ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
01/11/2021 - 07/11/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
3ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
15/11/2021 - 21/11/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
4ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
06/12/2021 - 11/12/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Αποτελέσματα Άδεια Τέλεσης Αγώνα
5ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
17/12/2021 - 29/12/2021
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
6ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
12/02/2022 - 20/02/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα
7ος Σταθμός Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
03/03/2022 - 06/03/2022
Προκήρυξη Oil Pattern Άδεια Τέλεσης Αγώνα