ΝΕΑ

Νομιμοποίηση
14 Μαΐου 2021
Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Το καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.