ΝΕΑ

Νομιμοποίηση
13 Απριλίου 2021
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Το καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.