Διαβούλευση επί του κανονισμού Χορηγιών της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.

Διαβούλευση επί του κανονισμού Κριτών της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.

Διαβούλευση επί του κανονισμού Προπονητών της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.

Δημόσια διαβούλευση επί του αγωνιστικού σχεδιασμού και την αναμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Α.Α κ. Γιώργος Λαμπράκης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα  Σωματεία – Μέλη που καλλιεργούν το άθλημα του Μπόουλινγκ, ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ομοσπονδίας και την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Μπόουλινγκ, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2022-2023.