ΝΕΑ

18 Σεπτεμβρίου 2021
Προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων – MBC 2021

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων.