Η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ε.Ψ.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. με αποκλειστικό γνώμονα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους σε θέματα πληροφορικής και διακυβέρνησης.
Η Ε.Ψ.Δ. έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και διαχείριση των ψηφιακών υποδομών της Ε.Ο.Α.Α. σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Μέλη

image of person
Γιάννης Σταμέλος
Πρόεδρος Επιτροπής
image of person
Σύλβια Χρυσοβέργη
Υπεύθυνος Ασφάλειας
image of person
Θρασύβουλος Τσιάτσος
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Επισυναπτόμενα Αρχεία