Η Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ (Τ.Ε.Μ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι αρμόδια να μελετά και να εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα του αθλήματος του Μπόουλινγκ.

Μέλη

image of person
Νίκος Κεκέσης
Πρόεδρος Επιτροπής
image of person
Λεωνίδας Μαραγκός
Μέλος Επιτροπής
image of person
Χρήστος Λυκομήτρος
Μέλος Επιτροπής
image of person
Νίκος Παπαπετρόπουλος
Μέλος Επιτροπής
Χρήστος Τσαγκάκος
Μέλος Επιτροπής
image of person
Αντώνης Φωτάκης
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία