Η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με γνώμονα τις γνώσεις τους στα οικονομικά και άλλα θέματα σχετικά με την λειτουργία της,
Οι αρμοδιότητες και το έργο της Οικονομικής Επιτροπής είναι:
α) η οικονομική διαχείριση όλων των αγώνων, πρωταθλημάτων και διοργανώσεων με οικονομικό κόστος ή οικονομική συμμετοχή των συμμετεχόντων, που διοργανώνονται από την Ε.Ο.A.A.
β) η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Ο.A.A.
γ) η αποστολή εισηγήσεων προς το Δ.Σ. αναφορικά με κάθε οικονομικό μέτρο, το οποίο θα κριθεί από αυτή αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ο.A.A.
δ) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα αρμοδιότητας της.

Μέλη

image of person
Βάλυ Παντιέρα
Πρόεδρος Επιτροπής
Θοδωρής Σταματιάδης
Γραμματέας Επιτροπής
image of person
Σύλβια Χρυσοβέργη
Μέλος Επιτροπής
image of person
Βαγγέλης Λούτας
Μέλος Επιτροπής
Μαρία Αθυμαρίτου
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία