Η Επιτροπή Μεταγραφών (Ε.Μ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι αρμόδια για όλα τα θέματα μεταγραφών αθλητών και αθλητριών.

Μέλη

image of person
Βάλυ Παντιέρα
Πρόεδρος Επιτροπής
image of person
Πάνος Καλαϊτζής
Γραμματέας Επιτροπής
image of person
Δημήτρης Ξανθάκος
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία