Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού, αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. με τριετή θητεία.
Η Κ.Ε.Δ. λειτουργεί βάση του κανονισμού διαιτησίας, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.A.A. Λαμβάνοντας υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Α.Α. η Κ.Ε.Δ. είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας και για κάθε πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης.

Μέλη

image of person
Νίκος Κεκέσης
Πρόεδρος Επιτροπής
image of person
Θοδωρής Σταματιάδης
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία