Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ.Ε.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, με θητεία όμοια με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ο.Α.Α., συντάσσει κάθε έτος έκθεση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου την οποία παρουσιάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.Α.

Μέλη

image of person
Κωνσταντίνα Λιονάκη
Πρόεδρος Επιτροπής
image of person
Σύλβια Χρυσοβέργη
Γραμματέας Επιτροπής
image of person
Ηλίας Περιφάνης
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία