Η Επιτροπή Ακεραιότητας (Ε.Α.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται από Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. με αποκλειστικό γνώμονα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους σε θέματα ακεραιότητας.
Η Ε.Α. λειτουργεί βάση του κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να εξετάζει μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα:
α) αθλητικής ακεραιότητας.
β) ισότητας.
γ) καταπολέμησης ντόπινγκ.
δ) στοιχηματισμού και χειραγωγημένων αγώνων.
ε) ασφαλούς αθλητισμού από κάθε μορφή βία.
ζ) έρευνας για θέματα εκπαίδευσης, στελέχωσης, επιμόρφωσης κλπ. για καθαρό αθλητισμό.

Μέλη

image of person
Ανή Χρόνη
Πρόεδρος Επιτροπής
image of person
Γεωργία Χατζοπούλου
Γραμματέας Επιτροπής
image of person
Δρ. Θεόδωρος Βαλαβάνης
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία