Δικαστήριο με την Ε.Ο.Μ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες της, ότι εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της Τριτανακοπής που είχε καταθέσει η «Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ» (Ε.Ο.Μ.) κατά της Ομοσπονδίας μας, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η Διαταγή του Ειρηνοδίκη Ηρακλείου, με την οποία αναγνωρίστηκε και επικυρώθηκε το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με το από 12.03.2021 Πρακτικό Ίδρυσης της. Με την απόφαση του το ανωτέρω δικαστήριο δικαιώνει την Ε.Ο.Α.Α. απορρίπτοντας την τριτανακοπή της Ε.Ο.Μ. ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Επικοινωνία της Ε.Ο.Α.Α. με τη Γ.Γ.Α. για έλεγχο νομιμότητας

Με την συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης για το άθλημα του Μπόουλινγκ (09.08.2021), η Ε.Ο.Α.Α. ζήτησε με αλληλογραφία με τα αρμόδια τμήματα της Γ.Γ.Α. να πραγματοποιηθεί έλεγχος του επιπέδου εναρμόνισής της με την κείμενη Νομοθεσία και να καταγραφούν αναλυτικά οι τυχόν ελλείψεις.
Απευθύνουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς όλα τα τμήματα και το προσωπικό της Γ.Γ.Α. για την αγαστή συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση.

Αντίστοιχο αίτημα θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες σε όλα τα Υπουργεία τα οποία επιβλέπουν τη λειτουργία της Ε.Ο.Α.Α..

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και ο προγραμματισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρουσιαστούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.Α..

Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (E.O.A.A.), κατά την διαδικασία υποβολής εγγράφων στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ενημερώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου για την ύπαρξη δικογράφου τριτανακοπής κατά της σύστασης της Ομοσπονδίας, από την Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ, το οποίο σήμερα 20.12.2021 μας επιδόθηκε.

Η τριτανακοπή συντάχθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ε.Ο.Μ. κ. Ιωάννη Μουριανάκη και κατατέθηκε την 5.10.2021 στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ζητώντας την ακύρωση την σύστασης της Ε.Ο.Α.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό να διαφυλάξει τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και των Σωματείων – Μελών της.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α. σε σώμα

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 μετά από πρόσκληση του εκλεγμένου Προέδρου Γιώργου Λαμπράκη, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης, βάση της παραγράφου 15.10 του άρθρου 15, του καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 24 Οκτωβρίου 2021.

Με ομόφωνη απόφαση των μελών, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Λαμπράκης

Αντιπρόεδρος: Βασιλική Παντιέρα

Γενικός Γραμματέας: Αργύριος Λογοθέτης

Ταμίας: Θεόδωρος Σταματιάδης

Έφορος: Νικόλαος Κεκέσης

Μέλος: Ελευθερία Σολδάτου

Μέλος: Ανθούλα Σταυροπούλου

Επικύρωση καταλόγου Σωματείου-Μελών από Γ.Γ.Α. (Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Α.Α. 24.10.21)

Ενημερώνουμε για την απόφαση της ΓΓΑ που αφορά την επικύρωση του καταλόγου των δεκαέξι ( 16 ) σωματείων (μετά από αίτημα επανεξέτασης της Ε.Ο.Α.Α.) που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας στις 24-10-2021, με βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών

Η προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της στις 25 Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του καταστατικού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρακτικό ίδρυσης (ιδρυτική πράξη) της Ε.Ο.Α.Α., προσκαλεί τα σωματεία – μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Το καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Το καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.