Διαβούλευση επί του κανονισμού Χορηγιών της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.
18 / 03 / 2022
Κατάσταση : Σε Διαβούλευση
Αρχείο Διαβούλευσης
Διαβούλευση επί του κανονισμού Κριτών της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.
17 / 03 / 2022
Κατάσταση : Σε Διαβούλευση
Αρχείο Διαβούλευσης
Διαβούλευση επί του κανονισμού Προπονητών της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.
02 / 03 / 2022
Κατάσταση : Σε Διαβούλευση
Αρχείο Διαβούλευσης
Δημόσια διαβούλευση επί του αγωνιστικού σχεδιασμού και την αναμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ο.Α.Α για το άθλημα του Μπόουλινγκ.
01 / 12 / 2021
Κατάσταση : Σε Διαβούλευση
Αρχείο Διαβούλευσης