ΝΕΑ

Αποφάσεις
11 Απριλίου 2024
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Α.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή του στις 10 Απριλίου 2024, σε συνέχεια της αίτησης του σώματος της Γ.Σ. και σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., το Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και εν γένει την αθλητική νομοθεσία, προσκαλεί τα σωματεία-μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση-Έκτακτης-Γ.Σ.-8-Μαΐου-2024