ΝΕΑ

Γενικά
5 Απριλίου 2024
Σχολή Προπονητών: Φόρμα χορήγησης Βεβαίωσης Αθλητικής Εμπειρίας

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Σχολή Προπονητών, ότι θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Ο.Α.Α. υπόδειγμα για την παροχή Βεβαίωσης Αθλητικής Εμπειρίας, σύμφωνα με το συνημμένο σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείο Word, το οποίο οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ως αρχείο PDF: