ΝΕΑ

Γενικά
13 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Α.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. προσκαλεί τα σωματεία-μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή του στις 6 Φεβρουαρίου 2024.

Πρόσκληση-Τακτικής-Γ.Σ.-29-Μαρτίου-2024