ΝΕΑ

Διοργανώσεις
15 Νοεμβρίου 2023
Ενημέρωση αναφορικά με τη διοργάνωση μπόουλινγκ Rise Up Tournament

Ενημερώνουμε τα σωματεία, τους αθλητές και τις αθλήτριες, ότι η διοργάνωση μπόουλινγκ RISE UP TOURNAMENT, δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από τους κείμενους κανονισμούς άδεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, όπως και εγγράφως έχουμε ενημερώσει τους διοργανωτές από την 08.11.2023.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συμμετοχή αθλητών / αθλητριών της Ε.Ο.Α.Α. στην διοργάνωση, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Ν. 2725/1999, το καταστατικό και τους κανονισμούς κυρώσεις.