ΝΕΑ

Γενικά
21 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση Ε.Ο.Α.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα αποτελεσμάτων της Ε.Ο.Α.Α. έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι σέρβερ της εταιρείας Tophost.

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το πρόβλημα να αποκατασταθεί.