ΝΕΑ

Αποφάσεις
5 Ιουλίου 2023
Άδεια εισόδου εκπροσώπων αθλημάτων Μπόουλινγκ & Μπιλιάρδου στις σχολικές μονάδες

Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της γνωριμίας των μαθητών-μαθητριών με τα αθλήματα του Μπόουλινγκ και του Μπιλιάρδου, η Ε.Ο.Α.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση άδειας εισόδου στις σχολικές μονάδες του έτους 2023-2024, το αργότερο έως την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023.

Η άδεια εισόδου θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από αίτηση της Ομοσπονδίας, αποκλειστικά σε:

α. Επιλεγμένους-επιλεγμένες εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11

β. Πιστοποιημένους προπονητές και προπονήτριες, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Προπονητών της Ε.Ο.Α.Α.

γ. Διακριθέντες αθλητές και διακριθείσες αθλήτριες, με ενεργό δελτίο.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών-μαθητριών για τα αθλήματα του Μπόουλινγκ και του Μπιλιάρδου θα συντονιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. και οι βασικοί άξονες είναι:

α. Η γνωριμία των μαθητών-μαθητριών με την ιστορία, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανονισμούς του κάθε αθλήματος.

β. Η προώθηση των αξιών και η απόκτηση γνώσεων που πηγάζουν από τα Ολυμπιακά ιδεώδη.

Επισημαίνεται, ότι η είσοδος των επιλεγμένων εκπροσώπων στις σχολικές μονάδες θα επιτρέπεται υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Οι επισκέψεις θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση της Ε.Ο.Α.Α. με τον / τη Διευθυντή – Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

2. Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων/δραστηριοτήτων θα παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος – ορισμένη από τον / τη Διευθυντή – Διευθύντρια της σχολικής μονάδας.

3. Σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών – μαθητριών σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες θα απαιτείται:

α. Έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

β. Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων / κηδεμόνων τους με την οποία θα επιτρέπουν την συμμετοχή τους σε αυτές.

4. Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων δεν θα επιτρέπεται η προώθηση / διανομή διαφημιστικού υλικού καθώς και η λήψη στιγμιότυπων (βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση – ηχογράφηση).

Η υποβολή αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους προς την Ε.Ο.Α.Α. θα γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ως συνημμένο το αρχείο τύπου Excel, συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία με την ένδειξη (3) Επώνυμο – Όνομα, (4) Βαθμίδα Εκπαίδευσης, (5) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και (6) Ιδιότητα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αποστολή του συμπληρωμένου αρχείου τύπου excel με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] συνεπάγεται την σύμφωνη γνώμη σας στην επεξεργασία των δεδομένων που θα αποστείλετε στην Ε.Ο.Α.Α. και την διαβίβαση τους αποκλειστικά στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο της έκδοσης αδειών εισόδου στις σχολικές μονάδες.