ΝΕΑ

Αποφάσεις
3 Ιουλίου 2023
Μεταγραφική περίοδος Μπόουλινγκ & Μπιλιάρδου έτους 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. στην συνεδρίασή του την 29.06.2023 αποδέχθηκε την εισήγηση της Επιτροπής Μεταγραφών και αποφάσισε να ορίσει τη διεξαγωγή των παρακάτω περιόδων μεταγραφών (μεταγραφές – αποδεσμεύσεις):

  • Για το άθλημα του Μπόουλινγκ: 17 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2023
  • Για το άθλημα του Μπιλιάρδου: 27 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2023
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ-23