ΝΕΑ

Αγώνες, Διοργανώσεις
23 Μαΐου 2023
Ενημέρωση προς Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Α.Α. ενόψει των τελικών φάσεων

Ενόψει των τελικών φάσεων που ακολουθούν στα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Α.Α., ενημερώνουμε τα Σωματεία – Μέλη, τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ομοσπονδίας μας για τα παρακάτω:

Είναι γνωστή και πάγια η επιδίωξη της Ομοσπονδίας μας για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή αθλητών και αθλητριών στους αγώνες που διοργανώνει.

Είναι επίσης γνωστό ότι για την συμμετοχή των Σωματείων – Μελών και συνακόλουθα των αθλητών – αθλητριών αυτών στις διοργανώσεις, απαιτείται μια συγκεκριμένη διαδικασία για την έγκαιρη δήλωση και συμμετοχή αυτών.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλα τα Σωματεία – Μέλη για την έγκαιρη, σωστή συμπλήρωση και επικαιροποίηση των εγγράφων αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Ομοσπονδίας.

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των εγγράφων που απαιτούνται δεν είναι ούτε περίπλοκη ούτε χρονοβόρα, αλλά η υποβολή τους είναι υποχρεωτική.

Ελπίζουμε τα Σωματεία μέλη τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τα ανωτέρω, να προχωρήσουν άμεσα στην συμπλήρωση αυτών, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών τους στις επικείμενες διοργανώσεις.