ΝΕΑ

Αποφάσεις
27 Μαρτίου 2023
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός πεπραγμένων της Ε.Ο.Α.Α. για το έτος 2022

Με απόλυτη ομοφωνία ενέκριναν τα Σωματεία-Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας τον απολογισμό πεπραγμένων για τη χρήση του έτους 2022, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom.

Ειδικότερα, με την ομόφωνη ψήφο των Σωματείων-Μελών εγκρίθηκε κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, τον οικονομικό και τον διοικητικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή ευθύνης των μελών του Δ.Σ. για το ίδιο χρονικό διάστημα (01.01.2022 – 31.12.2022).