ΝΕΑ

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Νομιμοποίηση
13 Μαρτίου 2023
Η Ε.Ο.Α.Α. ολοκλήρωσε τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10.03.2023 έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί από την Γ.Γ.Α. (καταληκτική ημερομηνία 31.03.2023) και αποτελεί ακόμα μια επιβεβαίωση της άρτιας και νόμιμης λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. θα ήθελε να ευχαριστήσει τα Σωματεία – Μέλη για την μέχρι σήμερα συνεργασία τους και τα στοιχεία τα οποία έχουν εισαγάγει για τα Σωματεία και τους αθλητές – αθλήτριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ο.Α.Α., καθώς επίσης και τις αθλητικές εγκαταστάσεις για την πληρότητα των στοιχείων και αδειών που επίσης έχουν εισαγάγει στην πλατφόρμα. 

Χωρίς την εύρυθμη και πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία των Σωματείων – Μελών, η Ε.Ο.Α.Α. θα ήταν αδύνατο να ολοκληρώσει την διαδικασία εντός της προθεσμίας.