ΝΕΑ

Γενικά, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
28 Φεβρουαρίου 2023
Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας πληροφορεί τα Σωματεία – Μέλη της για τα εξής:

Κατά την εκδίκαση της τριτανακοπής που είχε καταθέσει η «Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ» κατά της Ομοσπονδίας μας, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η Διαταγή του Ειρηνοδίκη Ηρακλείου, με την οποία αναγνωρίστηκε και επικυρώθηκε το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με το από 12.03.2021 Πρακτικό Ίδρυσης (Ιδρυτική Πράξη) της, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση από το ανωτέρω δικαστήριο με την οποία απορρίπτει την τριτανακοπή της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ» ως ουσιαστικά αβάσιμη, είχε προσκομιστεί από την «Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ» στο φάκελο των προτάσεών της ως σχετικό έγγραφο αίτηση της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ» κατά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία αιτούνταν την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί: α) ανάκλησης υπαγωγής του αθλήματος του Μπόουλινγκ στην Ε.Γ.Ο. και β) χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του Μπόουλινγκ στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας.

Κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πληροφορηθήκαμε ότι επί της ανωτέρω αιτήσεως της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ» εκδόθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απόφαση με την οποία απορρίπτει την αίτηση, επιβεβαιώνοντας περίτρανα την νομιμότητα των ενεργειών της Γ.Γ.Α. στην διαδικασία εξέτασης της αίτησης για χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης για το άθλημα του Μπόουλινγκ, την οποία κατέθεσε η Ε.Ο.Α.Α.

Προς όλους όσους διέρρεαν ότι δήθεν η Ε.Ο.Α.Α. είχε κάνει καταγγελία στην Γ.Γ.Α. με σκοπό να δημιουργήσει πρόβλημα στην «Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ» και σε όλους αυτούς, οι οποίοι επέλεξαν να πιστέψουν τα ευφάνταστα σενάρια και όχι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α. τα οποία τοποθετήθηκαν απολύτως ξεκάθαρα από την πρώτη ημέρα, δηλώνουμε ότι περιμένουμε πλέον την έγγραφη συγγνώμη τους.