ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
23 Φεβρουαρίου 2023
Επικύρωση καταλόγου Σωματείων Τακτικής Γ.Σ. 26.03.2023

Η Ε.Ο.Α.Α. ενημερώνει τα Σωματεία-Μέλη της ότι επικυρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2023.