ΝΕΑ

Γενικά
21 Φεβρουαρίου 2023
Ανακοίνωση Ε.Ο.Α.Α.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας λειτουργεί έχοντας ως μέλημα να πρεσβεύει σε όλα τα επίπεδα τη διαφάνεια, την σοβαρότητα, την οργάνωση και τη νομιμότητα.

Η Ομοσπονδία έχει κάνει ενδελεχή σχεδιασμό σε διαφορετικά επίπεδα για τη λειτουργία των Εθνικών Ομάδων και για την προσέλκυση χορηγιών, οι οποίες έμπρακτα θα στηρίξουν τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων των αθλημάτων που καλλιεργεί, με απόλυτα νόμιμη και διαφανή διαδικασία.

Αναφορικά με τα διάφορα ανυπόστατα σχόλια περί των πρακτικών που ακολουθεί η Ε.Ο.Α.Α. στο θέμα των χορηγιών και εν γένει την ορθή λειτουργία της Ομοσπονδίας μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι μας κρίνουν και μάλιστα ενδελεχώς, τόσο οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς που μας ελέγχουν, όσο και οι χορηγοί που επιλέγουν να υποστηρίξουν έμπρακτα τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και κατ’ επέκταση των Εθνικών Ομάδων.