ΝΕΑ

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
15 Φεβρουαρίου 2023
Παρουσιάστηκε από τη Γ.Γ.Α. το Μητρώο Αθλητικών Φορέων

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 στο Ο.Α.Κ.Α. παρουσιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο σύνολο των Αθλητικών Ομοσπονδιών,  η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.) γνωστή και ως Μεγάλο Μητρώο, με παρουσία στελεχών της διοίκησης της Ε.Ο.Α.Α..

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην διάρκεια της παρουσίασης ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, το Μ.Α.Φ. αποτελεί την αρχή της αναγκαίας ψηφιοποίησης του αθλητισμού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της Γ.Γ.Α..

Μέσω του Μ.Α.Φ. οι Αθλητικές Ομοσπονδίες θα μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές σε θέματα οργάνωσης και διαφάνειας.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μ.Α.Φ. θα αναρτηθεί από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες το σύνολο των δεδομένων της Ομοσπονδίας και παράλληλα, θα αναρτώνται πλήρη στοιχεία στα επιμέρους Μητρώα της πλατφόρμας, για τα Σωματεία, τους Αθλητές-Αθλήτριες, τους Προπονητές-Προπονήτριες, τα Αθλήματα-Αγωνίσματα, τα αγωνιστικά αποτελέσματα και τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διαδικασία εγγραφής στο Μ.Α.Φ. θα ξεκινήσει την Δευτέρα 20.02.2023 και η εισαγωγή των στοιχείων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31.03.2023.

Η Ε.Ο.Α.Α. έχει συγκεντρώσει σε συνεργασία με τα Σωματεία-Μέλη και τις συνεργαζόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό από τον συνολικό όγκο των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα και το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσει την διαδικασία υποβολής των στοιχείων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί από την Γ.Γ.Α..