ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
29 Νοεμβρίου 2022
Επικύρωση καταλόγου Σωματείων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, ότι επικυρώθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.Α. στις 18/12/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ-Ε.Ο.Α.Α.-1