ΝΕΑ

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
21 Οκτωβρίου 2022
Εγκύκλιος Γ.Γ.Α.

Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΩΜΑΤΕΙΑ_ΤΕΛΙΚΟ