ΝΕΑ

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
14 Οκτωβρίου 2022
ΓΓΑ Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων 2022

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία Μέλη, ότι σύμφωνα με ενημέρωση την οποία λάβαμε από την Γ.Γ.Α. η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων, θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 23/10/2022 για την υποβολή αιτήσεων για το μητρώο 2022. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των επαναυποβολών κατά δύο (σύνολο 6) προκειμένου να γίνουν διορθώσεις αν απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία επαναυποβολών είναι στις 30/11/2022.