ΝΕΑ

Γενικά
28 Σεπτεμβρίου 2022
Η Ε.Ο.Α.Α. παρούσα στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για θέματα Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας είχε εκπροσώπηση και ουσιαστική συμμετοχή, διά μέσου της Αντιπροέδρου Βασιλικής Παντιέρα, στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εκπροσώπους Ομοσπονδιών, αρμόδιους για θέματα Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, το οποίο διοργάνωσε την Τετάρτη (28/09) ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, ο ρόλος του Εκπροσώπου μίας Αθλητικής Ομοσπονδίας σε θέματα Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, το νομικό πλαίσιο που διέπει την καταπολέμηση του Ντόπινγκ, η σημασία του Γραφείου Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών στην Καταπολέμηση του Ντόπινγκ, η Διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών και το Βιολογικό Διαβατήριο των Αθλητών, ενώ ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (από αριστερά): Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Γεώργιος Ροδινός, η Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Α.Α. Βασιλική Παντιέρα και ο Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Δρ. Γρηγόρης Λέων.