ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
21 Σεπτεμβρίου 2022
Επικύρωση καταλόγου Σωματείων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, ότι η επικυρώθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.Α. στις 30/10/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ-Ε.Ο.Α.Α.