ΝΕΑ

Αποφάσεις, Διοργανώσεις
20 Σεπτεμβρίου 2022
Μείωση παραβόλου συμμετοχής αθλητών-αθλητριών στις πανελλήνιες διοργανώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α., λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων μηνών, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε ανακατανομή των οικονομικών πόρων της Ομοσπονδίας, με σκοπό να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων από τους αθλητές και τις αθλήτριες.

Κατά συνέπεια, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίασή του την 20.09.2022, το παράβολο συμμετοχής στις πανελλήνιες διοργανώσεις έως 31.12.2022 για τους αθλητές και τις αθλήτριες περιορίζεται στο ύψος των 10 €, ενώ για τους αθλητές και τις αθλήτριες έως 18 ετών, το παράβολο περιορίζεται στο ύψος των 5 €