ΝΕΑ

Αποφάσεις, Κανονισμοί
9 Σεπτεμβρίου 2022
Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μεταγραφών της Ε.Ο.Α.Α.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, ότι η εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο Κανονισμός Μεταγραφών της Ε.Ο.Α.Α.

Κανονισμός-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ-Ψ7Ξ74653Π4-ΕΝΖ