ΝΕΑ

Γενικά, Μπιλιάρδο
10 Ιουλίου 2022
Ενημερωτική συνάντηση με σωματεία και εκπροσώπους αιθουσών Μπιλιάρδου

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του αθλήματος του Μπιλιάρδου πάνω στις σωστές βάσεις χαράχθηκαν στην συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α. με στελέχη σωματείων και εκπροσώπους αιθουσών Μπιλιάρδου. 

Η συνάντηση, που έγινε σε άριστο κλίμα, χρησίμευσε ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της Ε.Ο.Α.Α. και να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από κάθε πλευρά, προκειμένου το Μπιλιάρδο να μπορέσει να αποκτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές. 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. θα εξακολουθήσει να έχει επικοινωνία με τους εκπροσώπους των σωματείων και των αιθουσών Μπιλιάρδου, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία και τον συντονισμό των δράσεων, προς όφελος του αθλήματος.