ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά
7 Ιουλίου 2022
Άδεια εισόδου προπονητών & αθλητών Μπόουλινγκ στις σχολικές μονάδες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδέχθηκε το αίτημα της Ε.Ο.Α.Α. και συμπεριέλαβε το άθλημα του Μπόουλινγκ στα αθλήματα για τα οποία θα δοθούν άδειες εισόδου στις σχολικές μονάδες, στους εκπροσώπους αθλητικών Ομοσπονδιών.

Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της γνωριμίας των μαθητών-μαθητριών με το άθλημα του Μπόουλινγκ, η Ε.Ο.Α.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, έως την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022.

Η άδεια εισόδου θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από αίτηση της Ομοσπονδίας, αποκλειστικά σε:
α. Επιλεγμένους-επιλεγμένες εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11
β. Πιστοποιημένους προπονητές και προπονήτριες, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Προπονητών της Ε.Ο.Α.Α.
γ. Διακριθέντες αθλητές και διακριθείσες αθλήτριες

Το πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών-μαθητριών για το άθλημα του Μπόουλινγκ θα συντονιστεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. και οι βασικοί άξονες είναι:
α. Η γνωριμία των μαθητών-μαθητριών με την ιστορία, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανονισμούς του αθλήματος.
β. Η προώθηση των αξιών και η απόκτηση γνώσεων που πηγάζουν από τα Ολυμπιακά ιδεώδη.

Επισημαίνεται, ότι η είσοδος των επιλεγμένων εκπροσώπων στις σχολικές μονάδες θα επιτρέπεται υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Οι επισκέψεις θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με το / τη Διευθυντή – Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
2. Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων/δραστηριοτήτων θα παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος – ορισμένη από το / τη Διευθυντή – Διευθύντρια της σχολικής μονάδας.
3. Σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών – μαθητριών σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες θα απαιτείται:
α. Έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ. )
β. Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων / κηδεμόνων τους με την οποία θα επιτρέπουν την συμμετοχή τους σε αυτές.
4. Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων δεν θα επιτρέπεται η προώθηση / διανομή διαφημιστικού υλικού καθώς και η λήψη στιγμιότυπων (βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση – ηχογράφηση).

Η υποβολή αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους προς την Ε.Ο.Α.Α. θα γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα πρέπει να αποστείλουν ως συνημμένο, το αρχείο τύπου excel, συμπληρωμένο με τα στοιχεία τους.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αποστολή του συμπληρωμένου αρχείου τύπου excel με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] συνεπάγεται την σύμφωνη γνώμη σας στην επεξεργασία των δεδομένων που θα αποστείλετε στην Ε.Ο.Α.Α. και την διαβίβαση τους αποκλειστικά στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο της έκδοσης αδειών εισόδου στις σχολικές μονάδες.