ΝΕΑ

Αποφάσεις
20 Ιουνίου 2022
Μεταγραφική Περίοδος 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. αποφάσισε την 9.6.2022, την διεξαγωγή της περιόδου μεταγραφών (μεταγραφές – αποδεσμεύσεις), από 1 έως 31 Ιουλίου 2022.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο αρχείο PDF.