ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
23 Μαρτίου 2022
Υπαγωγή του Μπιλιάρδου στην Ε.Ο.Α.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το άθλημα του Μπιλιάρδου υπάγεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.).

Η υπαγωγή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.5 του Ν.2725/1999, οι οποίες ορίζουν ότι «Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί με απόφασή του να υπαγάγει, σε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, άθλημα ή κλάδο άθλησης για τον οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία».

Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. θα συσταθεί η Τεχνική Επιτροπή του αθλήματος του Μπιλιάρδου, η οποία θα εξετάσει όλες τις μετέπειτα διαδικασίες.

Δείτε εδώ το έγγραφο της Γ.Γ.Α. με την απόφαση υπαγωγής του Μπιλιάρδου στην Ε.Ο.Α.Α: