ΝΕΑ

Αγώνες, Αποφάσεις, Διοργανώσεις
17 Μαρτίου 2022
Μη διεξαγωγή Τελικών κατηγορίας Rookies

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. εξέτασε στην συνεδρίασή του, την 14.03.2022, την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε ομόφωνα τη μη διεξαγωγή των Τελικών της Κατηγορίας Rookies του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2021-2022, λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών.