ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά, Χωρίς κατηγορία
3 Φεβρουαρίου 2022
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση του στις 20 Ιανουαρίου 2022, προσκαλεί τα σωματεία – μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση.