ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά
25 Ιανουαρίου 2022
Αναβολή δικαστικής υπόθεσης Ε.Ο.Α.Α. με Ε.Ο.Μ.

Η Ε.Ο.Α.Α. ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη της ότι μετά την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αριθμό 4034 την 24/1/2022 (ΦΕΚ Β’ 186) και την απόφαση 25/2022 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 25/1/2022, όλες οι δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την 25η και 26η Ιανουαρίου 2022 αναβάλλονται και θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπαγγέλτως από το Πρωτοδικείο.

Ως συνέπεια των παραπάνω, η δικαστική υπόθεση της Ομοσπονδίας μας με αντίδικο την Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ (Ε.Ο.Μ.) αναβλήθηκε και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.