ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά, Χωρίς κατηγορία
16 Δεκεμβρίου 2021
Πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης Νέων Ηλικιών

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προώθησης του αθλήματος του Μπόουλινγκ και μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Γιώργου Λαμπράκη, αποφάσισε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τριετούς διάρκειας για την υποστήριξη αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία Νέων Ηλικιών. Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε τουλάχιστον 15 αθλητές και αθλήτριες, ηλικίας έως 18 ετών. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

1.      Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ημερίδες 

2.      Camp Προετοιμασίας 

3.      Παροχή ενδυμασίας 

4.      Παροχή εξοπλισμού 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ (Τ.Ε.Μ.) σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α.. 

Η Τ.Ε.Μ. θα καταρτίσει τους απαραίτητους πίνακες, από τους οποίους θα προκύψει ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων και στην συνέχεια θα ενημερωθούν τα Σωματεία των Αθλητών και Αθλητριών, με αποστολή της απαραίτητης πρόσκλησης συμμετοχής. 

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, στον οποίο θα περιγράφονται με ακρίβεια οι ανάγκες της Ε.Ο.Α.Α. για εξοπλισμό για τις νέες ηλικίες, για τα επόμενα τρία (3) χρόνια. 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα αποτελέσουν για τα επόμενα χρόνια την «εικόνα» της Ομοσπονδίας στις Νέες Ηλικίες. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των νέων αθλητών και αθλητριών, μέσα από την επιμόρφωση και την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού.