ΝΕΑ

Γενικά, Χωρίς κατηγορία
15 Δεκεμβρίου 2021
Πλατφόρμα Οργάνωσης Σωματείων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, στο πλαίσιο της υποστήριξης της λειτουργίας των Σωματείων – Μελών της, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Πλατφόρμας Οργάνωσης Σωματείων AC.

Η νέα πλατφόρμα συνεργάζεται πλήρως με την κεντρική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας και παρέχει στα Σωματεία μοναδικές ευκολίες οργάνωσης, δόμησης και αποθήκευσης όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, για την λειτουργία τους.