ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Νομιμοποίηση
14 Οκτωβρίου 2021
Επικύρωση καταλόγου Σωματείου-Μελών από Γ.Γ.Α. (Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Α.Α. 24.10.21)

Ενημερώνουμε για την απόφαση της ΓΓΑ που αφορά την επικύρωση του καταλόγου των δεκαέξι ( 16 ) σωματείων (μετά από αίτημα επανεξέτασης της Ε.Ο.Α.Α.) που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας στις 24-10-2021, με βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.