ΝΕΑ

Γενικά, Διαγωνισμοί
18 Σεπτεμβρίου 2021
Προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων – MBC 2021

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση