ΝΕΑ

Γενικά
16 Σεπτεμβρίου 2021
Έναρξη Εγγραφών ΝΕΩΝ αθλητών/αθλητριών & Αθλούμενων

Ανακοινώνεται ότι η λειτουργία εγγραφών νέων Αθλητών-Αθλητριών και Αθλούμενων για τα Σωματεία είναι πλέον ενεργοποιημένη μέσω της πλατφόρμας της Ε.Ο.Α.Α.